• ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์"ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ"ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์"ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ"ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์"ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ"ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

Previous
Next
 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 • ผู้ที่เดินทางมาส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

  ผู้ที่เดินทางมาส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

 • ผลการสำรวจผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

  ผลการสำรวจผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

 • สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านหนี้สิน

  สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านหนี้สิน

 • สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านรายจ่าย

  สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านรายจ่าย

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้)

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้)

 • รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561

 • ระวังภัย Call Center

  ระวังภัย Call Center

 • การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ

  การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ

 • ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

 • ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน

  ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

 • แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560

 • การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

  การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561

 • โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.