• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 จังหวัดสงขลา

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 จังหวัดสงขลา

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 • ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา

  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา

 • จัดอบรมเครือข่ายสถิติ เตรียมความพร้อมสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  จัดอบรมเครือข่ายสถิติ เตรียมความพร้อมสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน(Register-based Census)และการกำหนดแนวทางจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่(Area Based)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน(Register-based Census)และการกำหนดแนวทางจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่(Area Based)

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.