• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

  การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

 • สรุปสถานการณ์จังหวัดสงขลา

  สรุปสถานการณ์จังหวัดสงขลา

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลาไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลาไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562

 • ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 • แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

  แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง

 • รับกระเป๋ายาพระราชทาน

  รับกระเป๋ายาพระราชทาน

 • "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562

 • ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

  ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.