• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

  โครงการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนจังหวัดสงขลาต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

  ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนจังหวัดสงขลาต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

 • การแข่งขัน

  การแข่งขัน "มาจูจายา โบลา 2021"ฟุตบอลลีก 5 จังหวัดชายแดนใต้

Previous
Next
 • ลงพื้นที่ประสานงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 (สพค.64)

  ลงพื้นที่ประสานงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 (สพค.64)

 • เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด

  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

 • "เสวนายามเช้า" ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.