ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ชั้น2) ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558  E-Mail:songkhla.nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.