สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ชั้น2) ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558  E-Mail:songkhla.nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.