กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ณ วัดเก้าเส้ง (หัวนายแรง) เทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาวันที่ 21 ตุลาคม 2557

  

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.