แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

 

แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

อยู่ระหว่างการปรับปรุง ?

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.