เนื้อหา

              ด้วยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีกำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดการออกตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

- วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ICT ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ ณ สนามบินหาดใหญ่

- วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 รับฟังความบรรยายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ICT พร้อมให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม CAT อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อำเภอสะเดา ห้องสมุดประชาชน อ.สะเดา จ.สงขลา และโครงการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย หอเตือนภัย ณ ที่ทำการ อบต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.