• โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้)

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้)

 • รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561

 • ระวังภัย Call Center

  ระวังภัย Call Center

 • การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ

  การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ

 • ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

 • ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน

  ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

 • แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560

 • การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

  การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561

 • โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560

 • เน็ตประชารัฐจังหวัดสงขลา

  เน็ตประชารัฐจังหวัดสงขลา

 • วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดสงขลา

  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดสงขลา

 • ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา

  ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา

 • ค่านิยม

  ค่านิยม "การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561"

 • การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

  การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

 • โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา

  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา

เน็ตประชารัฐจังหวัดสงขลา

เน็ตประชารัฐจังหวัดสงขลา

จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ (แยกเป็นรายอำเภอ)

      - อำเภอเมืองสงขลา                                                                              - อำเภอสทิงพระ

      - อำเภอจะนะ                                                                                      - อำเภอนาทวี

      - อำเภอเทพา                                                                                     - อำเภอสะบ้าย้อย

      - อำเภอระโนด                                                                                    - อำเภอกระแสสินธุ์

      - อำเภอรัตภูมิ                                                                                     - อำเภอสะเดา

      - อำเภอหาดใหญ่                                                                                 - อำเภอนาหม่อม

      - อำเภอควนเนียง                                                                                 - อำเภอบางกล่ำ

      - อำเภอสิงหนคร                                                                                  - อำเภอคลองหอยโข่ง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

กระทรวง ICT มีกำหนดจัดฝึกอบรม"ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน"

  ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดฝึกอบรมหัวข้อ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้และจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรูที่เคยผ่านการอบรมแล้ว โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา
  โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.totacademy.com/ict  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.