• สวัสดีปีใหม่ 2561

  สวัสดีปีใหม่ 2561

 • วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดสงขลา

  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดสงขลา

 • ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา

  ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา

 • ค่านิยม

  ค่านิยม "การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561"

 • การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

  การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

 • โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา

  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา

Previous
Next

กระทรวง ICT มีกำหนดจัดฝึกอบรม"ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน"

  ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดฝึกอบรมหัวข้อ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้และจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรูที่เคยผ่านการอบรมแล้ว โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา
  โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.totacademy.com/ict  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.