เนื้อหา

       สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ทางสำนักงานสถิติจังหวัดสตูลได้จัดขึ้น

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.