การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้

       สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ทางสำนักงานสถิติจังหวัดสตูลได้จัดขึ้น

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.