เนื้อหา

  ด้วยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานประจำปีของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา โดยกำหนดให้กระทรวงต่างๆมีการบูรณาการร่วมกัน โดยเน้นจัดกิจกรรมหารายได้ให้กาชาดจังหวัดสงขลา และสร้างความสนุกสนานความรื่นเริงแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการแสดงรำวงย้อนยุคและตอบปัญหาชิงรางวัล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสระบัวข้างเวทีกลาง

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.