เนื้อหา

    ด้วยจังหวัดสงขลาร่วมกับแขวงการทางสงขลาที่ 1 และหน่วยงานองค์กรต่างๆจัดให้มีกิจกรรม "ปลูกพุทธรักษา ถวายพ่อ"ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนต้นแบบ "เมืองสวยน้ำใส" ตามวาระ "สงขลา...เมืองสวยน้ำใส"
    เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558  "ปลูกพุทธรักษาถวายพ่อ" สงขลา...เมืองสวยน้ำใส ทางหลวงหมายเลข 424 ตอนคลองวง-ท่าท้อน ณ บริเวณหน้ามัสยิดกลาง(ถนนลพบุรีราเมศวร์)ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.