เนื้อหา

    ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา  รวมพลังแห่งความกตัญญูและร่วมใจสามัคค่ีทั่วแผ่นดินปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า "เส้นทางสิริมงคล" ระยะทาง 29 กิโลเมตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.