เนื้อหา

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลาจัดประชุม "โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76/18 กลุ่มจังหวัดสงขลา" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.