เนื้อหา

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สถิติจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนจากกระทรวงฯทำการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาโน้ตบุ๊คให้แก่ผู้พิการที่ผ่านการพิจารณา ขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 ราย ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.