เนื้อหา

       การ์ตูนแอนนิเมชั่นเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร นำพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง จิตตนคร ผลิตเพิ่มในรูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อเผยแผ่หลักธรรมให้เข้าใจและน้อมนำหลักธรรมคำสอนประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยทุกตอนเป็นการสอนธรรมะให้เห็นถึงความจริง นำเสนอเล่าผ่านตัวละครซึ่งมีอยู่มาก บอกเล่าความดีงาม การต่อสู้ ฝ่าฟันจากความไม่ดีทั้งปวง ทั้ง ความโกรธ ความโลภ ความหลง ฯลฯ แอนิเมชั่นดังกล่าวจึงไม่จำกัดกลุ่มเพียงเฉพาะเด็ก แต่เป็นสื่อธรรมะที่ดีสำหรับครอบครัว เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่จะชมไปได้พร้อมกัน และน้อมนำข้อคิดหลักธรรมเป็นเครื่องเตือนใจใช้ในชีวิตประจำวัน ธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังอาจยังไม่เห็นภาพ การนำเสนอเรื่องด้วยภาพในรูปแบบแอนิเมชั่นเชื่อว่าจะทำให้เกิดการติดตามเข้าใจชัดเจน จิตตนครที่จัดทำในรูปแบบแอนิเมชั่น จากการสร้างสรรค์ของทีมผลิต ในแนวคิดการนำเสนอได้สร้างสรรค์ทำให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย อธิบายให้เห็น เข้าถึงโดยใช้เวลาไม่นาน ทั้งยังเหมือนกับการดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.