เนื้อหา

       นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (นับจด) 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.