เนื้อหา

      วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำเรือนาวากาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา : งานมีระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสระบัว

   

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.