เนื้อหา

    ด้วย นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2559 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.