เนื้อหา

นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา พร้อมทั้งได้ให้ความรู้และนโยบายกระทรวงฯ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.