เนื้อหา

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดฝึกอบรมค่ายปฏิบัติการ "เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ "DICY Digital Galaxy Camp "โดยมอบหมายให้ นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.