เนื้อหา

  วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมความคิดเห็น การจัดทำระบบข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.