เนื้อหา

  วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สทิงพระ อ.ระโนด และวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559 ร่วมประกอบอาหาร บริจาคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.