เนื้อหา

วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ 100 วัน ทั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมตักบาตรและบริจาคหนังสือพระบรมราโชวาท "คำสอนของพ่อ" ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.