เนื้อหา

   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมาเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งนำสิ่งของเพื่อมาบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา


สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.