เนื้อหา

  วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์เขต 9 อ.หาดใหญ่ และสถานีอุตุนิยมวิทยา ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
 
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.