เนื้อหา

    จังหวัดสงขลาได้ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.