เนื้อหา

  วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา สำรวจความคิดเห็นนักกีฬาที่เข้าร่ามกิจกรรม "สมิหลาไตรกีฬามหาสนุก 2017 ครั้งที่1 "ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดสงขลาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการกีฬาและท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา หาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์


 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.