เนื้อหา

  วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะ(ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.