เนื้อหา

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูล ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.