เนื้อหา

  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พิธีเปิดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017" ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ในจำนวน 12 จังหวัด ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.