เนื้อหา

   วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยของ ๕ จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม Grand ballroom 1 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล จังหวัดสงขลา


สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.