เนื้อหา

   วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำผังรายการสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion)/ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue)" ให้แก่ทีมแปลงแผนภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

changeplan601
changeplan602

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.