ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ด้วย จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ 2561 สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.