เนื้อหา

   วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จากกองสถิติสังคม กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม ร่วมกับ ยูนิเซฟประเทศไทย ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพ/ให้คำแนะนำรวมถึงสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ 2560

disabled

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.