เนื้อหา

   เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.