• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561

 • ระวังภัย Call Center

  ระวังภัย Call Center

 • การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ

  การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ

 • ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560

 • ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน

  ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

 • แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560

  แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560

 • การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

  การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561

 • โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

  โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

 • การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

  การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

 • โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

  โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560

  สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.