รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
Mind 
map

ผังสถิติ
ทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะ
การณ์

Info
graphic
101rice 1200x630bb  chart office metadata call-report-icon-3 rice2 
202travel 1200x630bb  chart office metadata call-report-icon-3 travel sk 
303 older 1200x630bb chart office metadata  call-report-icon-3  older1 
404garbage 1200x630bb chart office metadata call-report-icon-3 bin1สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.