สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน วอลเล่ย์บอลชายหาด "เอส เอ็ม เอ็ม" เอ วี ซี บีช ทัวร์ สมิหลา-เอส โคล่า โอเพ่น ครั้งที่ 17

• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ พ.ศ. 2559 จังหวัดสงขลา

• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ. 2559 จังหวัดสงขลา 

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สมิหลาไตรกีฬามหาสนุก" ครั้งที่ 1 (สำรวจวันที่ 26 มีนาคม 2560)

• สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด SMM Asian Senior Beach Volleyball Championships "EST COLA 18 th Samila" สำรวจวันที่ 14-17 เมษายน 2560

•สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 •สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.