จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐจังหวัดสงขลา

1. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอเมืองสงขลา

2. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอสทิงพระ

3. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอจะนะ

4. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอนาทวี

5. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอเทพา

6. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอสะบ้าย้อย

7. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอระโนด

8. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอกระแสสินธุ์

9. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอรัตภูมิ

10. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอสะเดา

11. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอหาดใหญ่

12. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอนาหม่อม

13. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอควนเนียง

14. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอบางกล่ำ

15. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอสิงหนคร

16. จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐอำเภอคลองหอยโข่ง

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.