แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561 เขียนโดย admin 102
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 111
การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 387
การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 94
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 137
การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 88
การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 86
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 200
ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 111
ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน เขียนโดย admin 77

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.