แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 59
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561 เขียนโดย admin 736
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 593
การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 972
การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 2311
การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 648
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 443
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 471
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลาไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 485
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 324

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.