แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT ครัวเรือน 2561 เขียนโดย admin 177
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 187
การสำรวจความความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 616
การสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 170
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 201
การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 155
การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 160
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561" เขียนโดย admin 173
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 324
ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 276

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.