แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 546
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 562
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 477
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสงขลา ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 625
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 107
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 207
การสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 466
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 189
การเข้าถึงของประชาชนและการใช้ประโยชน์การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 610
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญปีใหม่ 2561" เขียนโดย admin 506

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.