แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 1214
ประชากรจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 6742
ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 283
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 299
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 353
ผลการสำรวจผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เขียนโดย admin 518
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 386
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 552
ผู้ที่เดินทางมาส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เขียนโดย admin 523
ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน เขียนโดย admin 465

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.