แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้สูงอายุกับภาวะการทำงาน ปี2560 เขียนโดย admin 448
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 81
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เขียนโดย admin 91
มาตรการผ่อนปรน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เขียนโดย admin 82
ระวังภัย Call Center เขียนโดย admin 555
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 449
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคนจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 548
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสงขลา 2560 เขียนโดย admin 397
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561) เขียนโดย admin 405
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด SMM AVC BEACH TOUR EST COLA 19th SAMILA OPEN (วันที่ 14-17 เมษายน 2561) เขียนโดย admin 418

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.