แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านรายจ่าย เขียนโดย admin 410
สรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา ด้านหนี้สิน เขียนโดย admin 1087
สรุปสถานการณ์จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 251
เน็ตประชารัฐจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 1457
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 580
แรงงานนอกระบบเป็นอย่างไร.......ในรอบปี 2560 เขียนโดย admin 608
โครงการ ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 435
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 601
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 360
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 403

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.