แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 359
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 159
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 182
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 307
โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 85
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 1705
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 78
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2561 ไตรมาส1 เขียนโดย admin 403
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 393
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา (รายได้) เขียนโดย admin 564

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.