แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน เขียนโดย admin 9
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 69
DE Connecting เขียนโดย admin 158
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 168
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ เขียนโดย admin 145
Big Cleaning Day สงขลาเมืองแห่งความสุข สะอาด เขียนโดย admin 257
ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 229
การอบรมหลักสูตร"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 254
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนวัดบางเขียด เขียนโดย admin 273
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 248

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.