แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 50
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 62
จัดอบรมเครือข่ายสถิติ เตรียมความพร้อมสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 71
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 71
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน(Register-based Census)และการกำหนดแนวทางจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่(Area Based) เขียนโดย admin 70
สถิติจังหวัดสงขลาเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง เขียนโดย admin 66
ยินดีต้อนรับ สถิติจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 59
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 65
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา เขียนโดย admin 58
ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เขียนโดย admin 59

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.