แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 12
DE Connecting เขียนโดย admin 100
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 101
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ เขียนโดย admin 88
Big Cleaning Day สงขลาเมืองแห่งความสุข สะอาด เขียนโดย admin 151
ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 160
การอบรมหลักสูตร"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 169
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนวัดบางเขียด เขียนโดย admin 182
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 164
กิจกรรมกาแฟยามเช้าครั้งที่ 2/2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 171

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.