แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ประสานงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 (สพค.64) เขียนโดย admin 68
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เขียนโดย admin 1853
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 61
"เสวนายามเช้า" ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 78
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 235
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 267
จัดอบรมเครือข่ายสถิติ เตรียมความพร้อมสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 177
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 144
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน(Register-based Census)และการกำหนดแนวทางจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่(Area Based) เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดสงขลาเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง เขียนโดย admin 104

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.