แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 324
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 545
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 739
ประกาศจังหวัด เรื่อง การ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม(polystyrene)บรรจุอาหาร เขียนโดย admin 316
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 478
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1/57 เขียนโดย admin 758

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.