แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วัดบ้านวังพา เขียนโดย admin 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 :ภาคใต้ เขียนโดย admin 22
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดการค้าออนไลน์ สำหรับบัณฑิตอาสาและบัณฑิตอาสาสนับสนุน โครงการไทยนิยมยั่งยืนจากเน็ตประชารัฐ จังหวัดสงขลา เขียนโดย admin 22
การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน เขียนโดย admin 14
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนบ้านโคกตก เขียนโดย admin 19
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2561 "เรื่องการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่" เขียนโดย admin 19
Digital Thailand Big Bang 2018 เขียนโดย admin 27
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 40
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 19
ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.