วันที่ 14 - 17 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ร่วมประเมินผลการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด SMM Asian Senior Beach Volleyball Championships "EST COLA 18th Samila" บริเวณหาดสมิหลา

 
 

  วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมความคิดเห็น การจัดทำระบบข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
 

  วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะ(ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

talk morning

piyamaharat

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.