• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • มาตรการผ่อนปรน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

  มาตรการผ่อนปรน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

Previous
Next
 • ยินดีต้อนรับ สถิติจังหวัดสงขลา

  ยินดีต้อนรับ สถิติจังหวัดสงขลา

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 • เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

 • ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

  ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

 • ประชุมใน หัวข้อ

  ประชุมใน หัวข้อ"ฐานข้อมูลและดัชนีตัวชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน"

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.