• โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • มาตรการผ่อนปรน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

  มาตรการผ่อนปรน จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

 • โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Previous
Next
 • ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

  ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 • ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง

 • รับกระเป๋ายาพระราชทาน

  รับกระเป๋ายาพระราชทาน

 • "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 1558
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.